Σάββατο, 14 Σεπτεμβρίου 2019

Δράσεις 2019 - "Οι ακτές που χρειαζόμαστε" / Actions 2019 - "The Coasts We Need"

Το Σάββατο 10 Αυγούστου 2019, η mellifera διένειμε ΔΩΡΕΑΝ χάρτινα τασάκια παραλίας
στην Άκολη - Αιγιαλείας
On Saturday August 10, 2019, mellifera distributed FREE beach paper ashtrays
in Akoli - Aigialia


στο πλαίσιο του Προγράμματος "Οι ακτές που χρειαζόμαστε"...
as part of the program "The Coasts We Need" ...


ένα Πρόγραμμα που συνεχίζει την ενημέρωση πολιτών για δεύτερη συνεχή χρονιά!!!
a Program that continues to inform citizens for a second consecutive year !!!

Την Τετάρτη 21 Αυγούστου 2019, 
On Wednesday, August 21, 2019,


μαζί με εθελοντές από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Αλυκής, 
together with volunteers from the Alykis Cultural Association,


καθάρισαν την παραλία του Υδροβιότοπου της Αλυκής 
cleaned the beach of Alyki's Hydrobiotope


και ενημέρωσαν τους λουόμενους για τις βλάβες που προκαλούν τα αποτσιγάρα στις ακτές μας και πρόσφεραν για μια ακόμα φορά τασάκια...
and informed the swimmers of the damage caused to the shores on our coasts and offered once again ashtrays ...Συνεχίζουμε ακάθεκτοι τον αγώνα για καθαρές ακτές...
We continue the fight for clean shores ...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου