Σάββατο, 17 Σεπτεμβρίου 2016

H MELLIFERA & το "ΣΧΕΔΙΟ ΣΩΤΗΡΙΑ" - MELLIFERA & "SOTΙRIA DESIGN"

Πριν...


Προσφορά χρόνου εργασίας για τη διαγράμμιση του νοσοκομείου θώρακος “Η ΣΩΤΗΡΙΑ”

Η mellifera είναι ένας αστικός μη κερδοσκοπικός οργανισμός, o οποίoς δραστηριοποιείται σε τρείς άξονες:περιβάλλον, κοινωνία και τέχνες.
Κατά την επίσκεψή μας στο νοσοκομείο, παρατηρήσαμε ότι η διαγράμμιση κυκλοφορίας στο χώρο του, είναι δυσδιάκριτη με αποτέλεσμα, λόγω της ιδιαίτερης ψυχικής κατάστασης των επισκεπτών, συχνά να χάνονται στις δαιδαλώδεις διαδρομές.
Στα πλαίσια της κοινωνικής προσφοράς και των καλών πρακτικών, προσφέρουμε αφιλοκερδώς το χρόνο μας για την σηματοδότηση των δρόμων.
Εργαζόμαστε για τη διευκόλυνση των ασθενών και των συγγενών τους, αλλά και για οποιονδήποτε άλλον επισκέπτη του νοσοκομείου.
Το κάλεσμα για εθελοντές, βρήκε ανταπόκριση ΜΟΝΟ στους ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ απο το camp του ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑ!!!
ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΛΥ ΠΑΙΔΙΑ!!!
ΧΩΡΙΣ ΕΣΑΣ ΘΑ ΕΙΧΑΜΕ ΜΕΙΝΕΙ ΣΤΟ...ΣΧΕΔΙΟ...!!!!!!!
μετά...!
Working Time Offer for traffic lane lung cancer hospital "SALVATION"

The mellifera is a civil nonprofit organization, wich operates in three areas: environment, society and the arts.
During our visit to the hospital, we noticed that the traffic lane on the site is obscured as a result, because of its individual situation of visitors, often lost in the labyrinthine paths.
As part of social responsibility and good practices, we offer free of charge our time signaling of roads.
We work to facilitate the patients and their relatives, but also for any other hospital visitor.
The call for volunteers, found ONLY in response REFUGEES from the camp of SKARAMAGAS !!!
THANK YOU GUYS !!!
WITHOUT YOU WE WOULD HAD LEFT TO... ΤΗΕ PLAN... !!!!!!!

Τετάρτη, 20 Ιουλίου 2016

Η "ΟΔΥΣΣΕΙΑ" με τη mellifera στο "Resistance Festival 2016" 24, 25, 26-06-2016 στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθήνας / "ODYSSEY" by melifera in "Resistance Festival 2016" 24, 25, 26-06-2016 in Agrculural Univercity of Athens

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η διεθνής mail art έκθεση εικαστικών της mellifera με θέμα "ΟΔΥΣΣΕΙΑ" στα πλαίσια του "Resistance Festival 2016" στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθήνας.
Ευχαριστούμε τους 108 καλλιτέχνες που συμμετείχαν στο project μας, με περισσότερα από 160 έργα, από 25 χώρες από όλον τον κόσμο αποδεικνύοντας πως ο Ελληνικός πολιτισμός έχει διασπαρεί από την Ιαπωνία έως την Ουκρανία και από τη Φινλανδία έως τη Χιλή... 
With great success the international mail art visual exhibition of mellifera on "Odyssey" under the "Resistance Festival 2016" at the Agricultural University of Athens.
We thank the 108 artists who participated in our project, with more than 160 artworks from 25 countries around the world proving that Greek culture has spread from Japan to Ukraine and from Finland to Chile ...


Επίσης ευχαριστούμε πολύ τους επισκέπτες, για το ενδιαφέρον τους και τα καλά τους λόγια...
We also thank to the visitors, for their interest and their kind words ...

Σάββατο, 9 Ιουλίου 2016

Η "ΟΔΥΣΣΕΙΑ" φτάνει στο Αίγιο / "ODYSSEY" arrives in Aigio
Η mellifera έχει τη χαρά να σας προσκαλέσει τη Δευτέρα 01 Αυγούστου 2016 στις 20:00, στα εγκαίνια της Διεθνούς Mail Art Έκθεσης Εικαστικών με θέμα "ΟΔΥΣΣΕΙΑ".
Περισσότεροι από 100 καλλιτέχνες από 25 χώρες εκθέτουν στο χώρο της mellifera στο Αίγιο (Ν. Πλαστήρα 174 - Συνοικισμός).
H έκθεση θα έχει διάρκεια έως τις 07-08-2016.
Σας περιμένουμε.
The mellifera has the pleasure to invite you on Monday 01 August 2016 at 20:00, at the opening of the International Mail Art Exhibition "Odyssey".
More than 100 artists from 25 countries exhibit at mellifera space in Aegio (N. Plastira 174 - Sinikismos).
The exhibition will last until 08.07.2016.
We are waiting for you.


Σάββατο, 11 Ιουνίου 2016

Η mellifera και το "PROJECT ΟΔΥΣΣΕΙΑ" στο Resistance Festival 2016 / mellifera and "ODYSSEY PROJECT" at Resistance Fesival 2016

Η mellifera για δεύτερη χρονιά, διοργανώνει mail art  project με θέμα "ΟΔΥΣΣΕΙΑ" που θα παρουσιαστεί σε πρώτη φάση στο Resistant Festival 2016 στη Γεωπονική Σχολή Αθηνών στις 24, 25 &26/06/2016, στο Αίγιο τον Αύγουστο του 2016 και τον Οκτώβριο του 2016 στα γραφεία της στην Αθήνα.
Περισσότεροι από 100 καλλιτέχνες, από 25 και πλέον χώρες, δημιούργησαν πάνω στο θέμα 'ΟΔΥΣΣΕΙΑ'  αποδεικνύοντας πως ο Ελληνικός πολιτισμός έχει διασπαρεί από την Ιαπωνία έως την Ουκρανία και από τη Φινλανδία έως τη Χιλή...
                                                            Σας ευχαριστούμε όλους...!
The mellifera for the second year, organized mail art project entitled "Odyssey" to be presented initially in Resistant Festival 2016 at the Agricultural University of Athens on 24, 25 & 26/06/2016, at Aegio in August 2016 and October 2016 at its offices in Athens.
More than 100 artists from more than 25 countries, created on the theme 'Odyssey' proving that Greek culture has spread from Japan to Ukraine and from Finland to Chile...
Thank you all...!

Τετάρτη, 1 Ιουνίου 2016

Η mellifera και δράση της για την παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος παρέα με τη wwf και το Δήμο της Αθήνας/mellifera and it's action for The World Environment Day along with the wwf and the Municipality City of Athens


Η mellifera, είναι ένας αστικός μη κερδοσκοπικός οργανισμός που δραστηριοποιείται σε τρεις άξονες:περιβάλλον, κοινωνία και τέχνες.
Στα πλαίσια των δράσεων για το περιβάλλον και την κοινωνία, σας καλεί στη δράση της "χορεύουμε και ζωγραφίζουμε στη Φωκίωνος για περισσότερο αστικό πράσινο" στις 05 Ιουνίου 2016 (Παγκόσμια ημέρα Περιβάλλοντος) από τις 19:00 έως τις 22:00.
Θα είμαστε εκεί με τις μουσικές, τα χαρτιά και τα χρώματά μας και θα περιμένουμε την παρουσία και την καλή και δημιουργική σας διάθεση, να σας ενημερώσουμε για τη σημασία του αστικού πράσινου στην αναβάθμιση της ποιότητας της ζωής στο αστικό περιβάλλον.
Οι πρώτες 50 ζωγραφιές θα πάρουν δώρο από ένα υβρίδιο μαρουλιού.
Δείτε τις δράσεις της mellifera εδώ:https://www.facebook.com/mellifera.action/

The mellifera, is a civil non-profit organization active in three areas: 
environment, society and the arts.
The activities on the environment and society, invites you to the action of "dance and paint in Fokionos for more urban green" on thw 5trh of June 2016 (World Environment Day) 
from 19:00 to 22:00.
We will be there with music, papers and our colors, and will expect the presence and your good and creative mood , to inform you about the importance of urban green in upgrading the quality of life in the urban environment.
The first 50 paintings will get a gift from a lettuce hybrid.
See actions mellifera here: https: //www.facebook.com/mellifera.action/
And here: http://mellifera-action.blogspot.gr/

Πέμπτη, 26 Μαΐου 2016

η mellifera στο χώρο φιλοξενίας προσφύγων στο Σκαραμαγκά/mellifera in the refugee hosting center of Scaramangas

H mellifera από τις 15 Απριλίου 2016 βρίσκεται στο κέντρο φιλοξενίας προσφύγων στο Σκαραμαγκά.
Μellifera from April 15, 2016 located in the refugee accommodation center in Scaramanga.


Μόνο αν βρισκόσασταν κοντά τους θα βλέπατε τα ευεργετικά αποτελέσματα του ήχου της μουσικής τους.
Only if you were close to them you would see the beneficial effects of their
music sound.


Δεν το βάζουμε κάτω.
We don't give up


Bοηθήστε μας να συνεχίσουμε...!
Help us to continue...! 
Piraeus Bank/ΙΒΑΝ GR89 0171 0110 0060 1113 7746 011

Σάββατο, 5 Μαρτίου 2016

Η mellifera στα hot spot στο λιμάνι του Πειραιά / Mellifera at hotspots in the port of Piraeus

Στα πλαίσια του άξονα «ΚΟΙΝΩΝΙΑ», η mellifera στελεχωμένη από άνεργους εθελοντές από σήμερα βρίσκεται στο πλευρό των προσφύγων και εργάζεται στη διανομή τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης για τους πρόσφυγες, στα hot spot στο λιμάνι του Πειραιά.
Επιπλέον, θα παίζει μουσική για τα προσφυγόπουλα 10:00-13:00 18:00-20:00, με σύνθημα «we are one world»
Για τους εθελοντές που θέλουν να βοηθήσουν, θα μας βρείτε πίσω από την «Πέτρινη Αποθήκη».


Under the axis "SOCIETY", Mellifera staffed by unemployed volunteers, from today is by the side of refugees and works in distribution of food and relief items to refugees, in the hot spot in the port of Piraeus.
Moreover, will play music for refugee children from 10:00-13:00 and 18: 00-20: 00, with the slogan «we are one world»
For volunteers who want to help, you will find us behind the "Stone Store."


Τετάρτη, 10 Φεβρουαρίου 2016

International mail art call:ODYSSEY

International mail art call:ODYSSEY
Personal, political, social, artistic, ancient or contemporary Odyssey...
free technique
minimum size: 10cm x 15cm - maximum size: A3
no jury , no return
Deadline: June 10th, 2016
Exhibition: June 24-25-26 2016 at Agricultural Univercity of Athens (resistance festival 2016), August 2016 at mellifera's artspace in Aigio-Peloponnese and October 2016 at mellifera's artspace in Athens.
email adress behind

send to:
mellifera
ODYSSEY project
Vriandos 33, 11364 Athens GREECE

ΚΟΠΗ ΤΗΣ ΠΙΤΑΣ - CUTTING OF THE CAKE

ετήσια πίτα
annual pie


ο τυχερούλης...
the lucky guy...
αλλά και οι υπόλοιποι είχαμε την τύχη μας...
allthought the rest of us were lucky too...
κρασί και τσίπουρο για όλους...!
wine and tsipouro for everyone...!