Σάββατο, 24 Οκτωβρίου 2015

Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα: "Ταξίδια στη θάλασσα" - Educational Environmental Program: "Journey to the sea"

Το Σάββατο 17 Οκτωβρίου η "MELLIFERA" είχε τη χαρά να παρουσιάσει το εκπαιδευτικό περιβαλλοντικό πρόγραμμα "Ταξίδια στη θάλασσα", για μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, παρέα με το "ΣΚΑΣΙΑΡΧΕΙΟ", στη "ΛΟΞΗ ΤΑΞΗ " του Ζάφου Ξαγοράρη στο Άλσος του Πεδίου του Άρεως, στην Αθήνα.


το επταήμερο πρόγραμμα του "ΣΚΑΣΙΑΡΧΕΙΟΥ"
the 7 days program of "SKASIARHEIO"
On Saturday 17 October "MELLIFERA" had the pleasure to present the educational program "Travel at sea" for primary and secondary school students, along with "SKASIARHEIO" at the"LOXI TAXI" (trans.: "Oblique Class") sculpture of Zafos Xagoraris at the park "Pedion Areos" (trans.: "Field of Mars").

Συζητήσαμε με μικρούς και μεγάλους για τη σχέση των ανθρώπων με τη θάλασσα από την αρχαιότητα μέχρι και σήμερα, για την Ελλάδα και τη θάλασσα σήμερα, το θαλάσσιο περιβάλλον, τη φροντίδα και τη μόλυνσή του, τις αιτίες ναυαγίων και τη σωστή συμπεριφορά πάνω σε πλωτό σκάφος.
Μάθαμε ναυτικούς κόμπους και φορέσαμε σωσίβια, λύσαμε αινίγματα για τη θάλασσα και είπαμε παροιμίες.Ακούσαμε ήχους της θάλασσας, ονειρευτήκαμε και ζωγραφίσαμε.
We talked to children and adults about the relationship of humans with the sea since ancient times until today, about Greece and the sea today, the sea environment, care and polution, the shipwrecks causes and correct behavior on watercraft .
We learned sailors knots and wore lifejackets, solved riddles about the sea and said proverbs.We heard sounds of the sea, we dreamed and painted.

Το έργο του Ζάφου Ξαγοράρη "Λοξή Τάξη"
Zafos Xagoraris' artwork "Oblique Class"