Δευτέρα, 24 Απριλίου 2017

H mellifera στο πρόγραμμα Social Dynamo του Ιδρύματος Μποδοσάκη

Το Social Dynamo προσφέρει τρία εργαλεία επαγγελματικής υποστήριξης σε ΜΚΟ και ομάδες πολιτών,
τα οποία λειτουργούν συμπληρωματικά μεταξύ τους. Τα εργαλεία αυτά είναι τα εξής:
Mentoring-Συμβουλευτική-Coaching


Social Dynamo offers three professional support tools to NGOs and citizen groups,
Which are complementary to each other. These tools are:
Mentoring-Counseling-Coaching