Σάββατο, 11 Ιουνίου 2016

Η mellifera και το "PROJECT ΟΔΥΣΣΕΙΑ" στο Resistance Festival 2016 / mellifera and "ODYSSEY PROJECT" at Resistance Fesival 2016

Η mellifera για δεύτερη χρονιά, διοργανώνει mail art  project με θέμα "ΟΔΥΣΣΕΙΑ" που θα παρουσιαστεί σε πρώτη φάση στο Resistant Festival 2016 στη Γεωπονική Σχολή Αθηνών στις 24, 25 &26/06/2016, στο Αίγιο τον Αύγουστο του 2016 και τον Οκτώβριο του 2016 στα γραφεία της στην Αθήνα.
Περισσότεροι από 100 καλλιτέχνες, από 25 και πλέον χώρες, δημιούργησαν πάνω στο θέμα 'ΟΔΥΣΣΕΙΑ'  αποδεικνύοντας πως ο Ελληνικός πολιτισμός έχει διασπαρεί από την Ιαπωνία έως την Ουκρανία και από τη Φινλανδία έως τη Χιλή...
                                                            Σας ευχαριστούμε όλους...!
The mellifera for the second year, organized mail art project entitled "Odyssey" to be presented initially in Resistant Festival 2016 at the Agricultural University of Athens on 24, 25 & 26/06/2016, at Aegio in August 2016 and October 2016 at its offices in Athens.
More than 100 artists from more than 25 countries, created on the theme 'Odyssey' proving that Greek culture has spread from Japan to Ukraine and from Finland to Chile...
Thank you all...!

Τετάρτη, 1 Ιουνίου 2016

Η mellifera και δράση της για την παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος παρέα με τη wwf και το Δήμο της Αθήνας/mellifera and it's action for The World Environment Day along with the wwf and the Municipality City of Athens


Η mellifera, είναι ένας αστικός μη κερδοσκοπικός οργανισμός που δραστηριοποιείται σε τρεις άξονες:περιβάλλον, κοινωνία και τέχνες.
Στα πλαίσια των δράσεων για το περιβάλλον και την κοινωνία, σας καλεί στη δράση της "χορεύουμε και ζωγραφίζουμε στη Φωκίωνος για περισσότερο αστικό πράσινο" στις 05 Ιουνίου 2016 (Παγκόσμια ημέρα Περιβάλλοντος) από τις 19:00 έως τις 22:00.
Θα είμαστε εκεί με τις μουσικές, τα χαρτιά και τα χρώματά μας και θα περιμένουμε την παρουσία και την καλή και δημιουργική σας διάθεση, να σας ενημερώσουμε για τη σημασία του αστικού πράσινου στην αναβάθμιση της ποιότητας της ζωής στο αστικό περιβάλλον.
Οι πρώτες 50 ζωγραφιές θα πάρουν δώρο από ένα υβρίδιο μαρουλιού.
Δείτε τις δράσεις της mellifera εδώ:https://www.facebook.com/mellifera.action/

The mellifera, is a civil non-profit organization active in three areas: 
environment, society and the arts.
The activities on the environment and society, invites you to the action of "dance and paint in Fokionos for more urban green" on thw 5trh of June 2016 (World Environment Day) 
from 19:00 to 22:00.
We will be there with music, papers and our colors, and will expect the presence and your good and creative mood , to inform you about the importance of urban green in upgrading the quality of life in the urban environment.
The first 50 paintings will get a gift from a lettuce hybrid.
See actions mellifera here: https: //www.facebook.com/mellifera.action/
And here: http://mellifera-action.blogspot.gr/