Σάββατο, 17 Σεπτεμβρίου 2016

H MELLIFERA & το "ΣΧΕΔΙΟ ΣΩΤΗΡΙΑ" - MELLIFERA & "SOTΙRIA DESIGN"

Πριν...


Προσφορά χρόνου εργασίας για τη διαγράμμιση του νοσοκομείου θώρακος “Η ΣΩΤΗΡΙΑ”

Η mellifera είναι ένας αστικός μη κερδοσκοπικός οργανισμός, o οποίoς δραστηριοποιείται σε τρείς άξονες:περιβάλλον, κοινωνία και τέχνες.
Κατά την επίσκεψή μας στο νοσοκομείο, παρατηρήσαμε ότι η διαγράμμιση κυκλοφορίας στο χώρο του, είναι δυσδιάκριτη με αποτέλεσμα, λόγω της ιδιαίτερης ψυχικής κατάστασης των επισκεπτών, συχνά να χάνονται στις δαιδαλώδεις διαδρομές.
Στα πλαίσια της κοινωνικής προσφοράς και των καλών πρακτικών, προσφέρουμε αφιλοκερδώς το χρόνο μας για την σηματοδότηση των δρόμων.
Εργαζόμαστε για τη διευκόλυνση των ασθενών και των συγγενών τους, αλλά και για οποιονδήποτε άλλον επισκέπτη του νοσοκομείου.
Το κάλεσμα για εθελοντές, βρήκε ανταπόκριση ΜΟΝΟ στους ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ απο το camp του ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑ!!!
ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΛΥ ΠΑΙΔΙΑ!!!
ΧΩΡΙΣ ΕΣΑΣ ΘΑ ΕΙΧΑΜΕ ΜΕΙΝΕΙ ΣΤΟ...ΣΧΕΔΙΟ...!!!!!!!
μετά...!
Working Time Offer for traffic lane lung cancer hospital "SALVATION"

The mellifera is a civil nonprofit organization, wich operates in three areas: environment, society and the arts.
During our visit to the hospital, we noticed that the traffic lane on the site is obscured as a result, because of its individual situation of visitors, often lost in the labyrinthine paths.
As part of social responsibility and good practices, we offer free of charge our time signaling of roads.
We work to facilitate the patients and their relatives, but also for any other hospital visitor.
The call for volunteers, found ONLY in response REFUGEES from the camp of SKARAMAGAS !!!
THANK YOU GUYS !!!
WITHOUT YOU WE WOULD HAD LEFT TO... ΤΗΕ PLAN... !!!!!!!