Σάββατο, 14 Σεπτεμβρίου 2019

Δράσεις 2019 - "Οι ακτές που χρειαζόμαστε" / Actions 2019 - "The Coasts We Need"

Το Σάββατο 10 Αυγούστου 2019, η mellifera διένειμε ΔΩΡΕΑΝ χάρτινα τασάκια παραλίας
στην Άκολη - Αιγιαλείας
On Saturday August 10, 2019, mellifera distributed FREE beach paper ashtrays
in Akoli - Aigialiaστο πλαίσιο του Προγράμματος "Οι ακτές που χρειαζόμαστε"...
as part of the program "The Coasts We Need" ...ένα Πρόγραμμα που συνεχίζει την ενημέρωση πολιτών για δεύτερη συνεχή χρονιά!!!
a Program that continues to inform citizens for a second consecutive year !!!


Την Τετάρτη 21 Αυγούστου 2019, 
On Wednesday, August 21, 2019,


μαζί με εθελοντές από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Αλυκής, 
together with volunteers from the Alykis Cultural Association,


καθάρισαν την παραλία του Υδροβιότοπου της Αλυκής 
cleaned the beach of Alyki's Hydrobiotope


και ενημέρωσαν τους λουόμενους για τις βλάβες που προκαλούν τα αποτσιγάρα στις ακτές μας και πρόσφεραν για μια ακόμα φορά τασάκια...
and informed the swimmers of the damage caused to the shores on our coasts and offered once again ashtrays ...
Συνεχίζουμε ακάθεκτοι τον αγώνα για καθαρές ακτές...
We continue the fight for clean shores ...

Κέντρο Περιβαλλοντικής Πληροφόρησης στα Διγελιώτικα Αιγιάλειας / Environmental Information Center in Digeliotica Aigialias

Από την Παρασκευή 21-6-2019, στην βραβευμένη με γαλάζια σημαία παραλία των Διγελιωτίκων, η mellifera σε συνεργασία με την Κοινότητα Διγελιωτίκων λειτουργεί το Κέντρο Περιβαλλοντικής Πληροφόρησης....

From Friday 21-6-2019, on the Blue Flag award-winning beach of Digeliotica, the mellifera in collaboration with the Digeliotica Community operates the Environmental Information Center ....


Στο Κέντρο θα βρείτε ΔΩΡΕΑΝ χάρτινα τασάκια παραλίας και θα ενημερωθείτε για το πρόγραμμά μας "Οι ακτές που χρειαζόμαστε" και τις επιπτώσεις των αποτσίγαρων στις ακτές μας, τόσο στη χλωρίδα, όσο και στην πανίδα των υπέροχων ακρογιαλιών του πλανήτη μας...

At the Center you will find FREE beach paper ashtrays and you will find out about our program "The coasts we need" and the effects of cigarillos on our coasts, both in the flora and fauna of our wonderful coastlines.Το καλοκαίρι μας ξεκινά με όμορφες δράσεις!
Ας αλλάξουμε συμπεριφορά για να παραμείνουν καθαρές οι ακτές και οι θάλασσες μας

Summer begins with beautiful actions!
Let's change our behavior to keep our coasts and seas clean