Κυριακή, 7 Οκτωβρίου 2018

Οκτώβριος 2018 - "WE ARE ONE WORLD" / October 2018 - "WE ARE ONE WORLD"

Το μουσικό πρόγραμμα της mellifera "WE ARE ONE WORLD" ξεκίνησε στις 5 Μαρτίου 2016 στο Λιμάνι του Πειραιά και συνεχίζεται στον Καταυλισμό Προσφύγων Σκαραμαγκά μέχρι σήμερα.
Μικροί και μεγάλοι που συμμετέχουν στο πρόγραμμά μας, αισθάνονται καλύτερα και γιατρεύονται οι πληγωμένες τους ψυχές.
Είμαστε εγκεκριμένοι από το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής και υλοποιούμε το πρόγραμμα με αυτοχρηματοδότηση.
mellifera's music project "WE ARE ONE WORLD" started on the 5th of March 2016 in the Port of Piraeus and continued in Skaramangas' Refugees Camp since today. Adults and children who are attending our program, they are feeling better and healing their broken souls. We are registrated from the Greek Minister for Immigrants and we are running the program with our own money.