Παρασκευή, 30 Μαρτίου 2018

"Μια κάρτα κι ένα λουλούδι" - 15 Απριλίου 2018 - Παγκόσμια Ημέρα Καλών Πράξεων / A card and a flower - April 15th 2018 - Good Deeds day

H mellifera θα πάρει μέρος στην "Παγκόσμια Ημέρα Καλών Πράξεων" στις 15 Απριλίου 2018.
Σκοπεύουμε να ενημερώσουμε και να ευαισθητοποιήσουμε τους μαθητές Γυμνασίων και Λυκείων της περιοχής, για το έργο που προσφέρει το Ίδρυμα και να δημιουργήσουμε με τα παιδιά, χειροποίητες κάρτες με ευχές για κάθε ασθενή και τους υπαλλήλους του Ιδρύματος.
Εκπρόσωποι των μαθητών με τους εθελοντές μας θα επισκεφτούν το Ίδρυμα για την "Ημέρα των Καλών Πράξεων" στις 15 Απριλίου και θα προσφέρουμε σε κάθε ασθενή και υπάλληλο μία κάρτα και ένα λουλούδι.
Στόχος μας είναι να δώσουμε στους ασθενείς μια αίσθηση χαράς και ελπίδας, καθώς και να γνωρίσουν τα παιδιά, πόσο εύκολο είναι, να προσφέρουν στους συνανθρώπους τους.

Mellifera takes part on World's "Deeds Good Day" in the 15th of April 2018.
We plan to inform and sensitize local high school students about the work that the Foundation offers, and to create hand-made cards with wishes, for every patient and Foundation's employees.
Representatives of students with our volunteers will be visiting the Foundation on "Goog Deeds Day" April 15th and we will offer every patient and employee a card and a flower.
Our goal is to give patients a sense of joy and hope as well as to know the children, how easy it is, to offer to their fellow.