Σάββατο, 19 Αυγούστου 2017

Tο καταστατικό μας
LEX-ICON και το ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ στο Αίγιο / LEX-ICON and "THE SMILE OF THE CHILD"

Την Τετάρτη 9 Αυγούστου 2017, επισκέφτηκαν τη Διεθνή mail art Έκθεση Εικαστικών LEX-ICON στον Πολιτιστικό Σύλλογο των Διγελιωτίκων, οι συνοδοί και τα παιδιά από "Το Χαμόγελο του παιδιού" Τεμένης στο Αίγιο. 

On Wednesday, August 9, 2017, the Companions and the Children of "The Smile of the Child" Temeni in Aegio, visited the International Art Exhibition of LEX-ICON Visual Arts at the Cultural Association of the Digeliotika in Aigio "Το Χαμόγελο του παιδιού" ανταποκρίθηκε με χαρά στο κάλεσμά μας και τα παιδιά ενθουσιάστηκαν με την έκθεση και συμμετείχαν στο workshop...!

"The Smile of the Child" responded with joy to our call and the children were enthusiastic about the exhibition and participated in the workshop ...!
Χαρούμενες φωνούλες, γέλια και δημιουργικότητα χαρακτήρισε την επίσκεψη των παιδιών που μας γέμισαν θετική ενέργεια και αγάπη.
 Cheerful voices, laughs and creativity marked the visit of the children that filled us with positive energy and love.


Ευχαριστούμε πολύ τα παιδιά και τις συνοδούς από "Τo Χαμόγελο του παιδιού"!!!
Thank you very much children and companions from "The Smile of the Child"!!! 

https://www.hamogelo.gr/gr/el/houses/to-spiti-mas-sto-aigio/
LEX-ICON 2017 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

Ο Διαχειριστής της mellifera, Νίκος Αγκορτσάς και η επιμελήτρια της έκθεσης, Μαρία Χωριανοπούλου, εκφράζουν τις θερμές ευχαριστίες τους, στις επιχειρήσεις – χορηγούς της Διεθνούς mail art Έκθεσης Εικαστικών LEX-ICON που παρουσιάστηκε  από 2-13 Αυγούστου 2017 στον Πολιτιστικό Σύλλογο Διγελιωτίκων στο Αίγιο.
Η δωρεά σας, αποτελεί δείγμα γενναιοδωρίας και κατανόηση της κοινωνικής ευθύνης και αποκτά επιπλέον βαρύνουσα σημασία, εάν ληφθεί υπόψη  ότι γίνεται σε μία εποχή πολυποίκιλης κρίσης, ενάντια στο πνεύμα της ιδιώτευσης που τείνει  να επικρατήσει σε κάθε πτυχή της ζωής μας.

Στόχος μας, η πολιτιστική καλλιέργεια του επισκέπτη, η αναβάθμιση της ζωής του πολίτη και η ανταλλαγή πολιτιστικού περιεχομένου από καλλιτέχνες διαφορετικών πολιτισμών.

Σας ευχαριστούμε πολύ!!!
 
 


  Ακόμα, να ευχαριστήσουμε τις εφημερίδες και τα portals της περιοχής της Αιγιάλειας, τα οποία έκαναν εκτενείς αναφορές και δημοσιεύματα για την εκδήλωση.Και φυσικά δεν έχουμε λόγια να ευχαριστήσουμε τον Πολιτιστικό Φιλοπροοδευτικό & Αθλητικό Σύλλογο Διγελιωτίκων "ο Άγιος Ανδρέας" και τον Πρόεδρό του κο Φάνη Καφούσια, ο οποίος από την πρώτη στιγμή αγκάλιασε την πρόταση της mellifera και πρόσφερε αφιλοκερδώς το χώρο του Συλλόγου με κάθε δυνατή διευκόλυνση.
ο Πρόεδρος του Συλλόγου κος Φάνης Καφούσιας

Νίκος Αγκορτσάς - διαχειριστής 
Μαρία Χωριανοπούλου - επιμελήτρια έκθεσης


Παρασκευή, 18 Αυγούστου 2017

Το LEX-ICON πάει Αίγιο / LEX-ICON goes to Aigion


Η mellifera, διοργάνωσε για τρίτη φορά, Διεθνή mail art Έκθεση Εικαστικών με θέμα για το 2017: «LEX-ICON», στο χώρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Διγελιωτίκων «Ο Άγιος Ανδρέας». Περισσότεροι από 140 καλλιτέχνες από όλον τον κόσμο, έχουν συμμετάσχει, με περισσότερα από 220 έργα.
LEX-ICON
Οι καλλιτέχνες καλούνται να επιλέξουν μια λέξη που τους εκφράζει, να τη μεταφράσουν στα Ελληνικά και να φιλοτεχνήσουν έργο μικρών διαστάσεων.
Τα έργα δεν πωλούνται.Στόχος μας, η πολιτιστική καλλιέργεια του επισκέπτη και η ανταλλαγή πολιτιστικού περιεχομένου από καλλιτέχνες διαφορετικών πολιτισμών.
Προσφέρουμε εθελοντικά, για την πολιτιστική ανάπτυξη του Αιγίου και την ποιότητα ζωής του πολίτη.
Επίσης κοινωνικά, με την αποστολή των έργων με τον παραδοσιακό τρόπο του ταχυδρομείου, βοηθάμε να μη χαθεί η δουλειά του ταχυδρόμου και συναφών επαγγελμάτων.
Τα έργα εκτέθηκαν για το διάστημα 02 έως  13 Αυγούστου 2017

Κατά τη διάρκεια της Έκθεσης, πραγματοποιήθηκε mail art Εργαστήριο για μικρούς και μεγάλους από την εικαστικό κα Χωριανοπούλου Μαρία.

Mellifera, for the third time, organized an International Art Exhibition of Visual Arts on 2017: "LEX-ICON", at the site of the Cultural Association of Digeliotika "Agios Andreas". More than 140 artists from around the world have participated, with more than 220 projects.

LEX-ICON

Artists are invited to choose a word that expresses them, to translate it into Greek and to make small-scale works.
The works are not sold. Our goal is to cultivate the cultural visitor and to exchange cultural content from artists of different cultures.
We offer voluntarily, for the cultural development of Aigion and the quality of life of the citizens.
Also socially, by sending the projects in the traditional way of posting, we help to avoid losing the job of postman and related professions.
The works were exhibited from 02 August to 13 August 2017

During the Exhibition, a mail art workshop for young and grown-ups was held by the artist Mrs. Chorianopoulou Maria.