Κυριακή, 4 Νοεμβρίου 2018

2η Έκθεση Κοινωνικής & Αλληλέγγυας Οικονομίας στην Αθήνα


Η Κ.ΑΛ.Ο. είναι ένα διαφορετικό μοντέλο ανάπτυξης της κοινωνίας και οικονομίας το οποίο ικανοποιεί κοινωνικές ανάγκες με καινοτόμο τρόπο δίνοντας έμφαση στον κοινωνικό αντίκτυπο και την αειφόρο ανάπτυξη.
Οι βασικές αρχές της Κ.ΑΛ.Ο. είναι:
  • Ο σεβασμός στον άνθρωπο και το περιβάλλον
  • Η ισοτιμία
  • Η δημοκρατική συμμετοχή και λήψη αποφάσεων


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου